Psych-K - Belief Balancing Technique

Psych-K is een snelle en eenvoudige methode om belemmerende overtuigingen om te zetten in een nieuw gewenst toekomstbeeld. Samen proberen we een nieuw perspectief in je leven te realiseren zonder hierbij het verleden te moeten oprakelen. Middels deze methode wordt een evenwicht gecreëerd tussen beide hersenhelften. Hierdoor ontstaat er een brein dat werkt als één geheel. Dit is de ideale situatie om onbewuste overtuigingen te veranderen. Het enorme effect van Psych-K® laat zich verklaren door het feit dat het werkt op onze onderbewuste geest. Als we willen veranderen moeten we dus het onderbewuste aanpakken.

PSYCH-K Balans

Een PSYCH-K Balans is een proces dat ontworpen is om een hele-brein-staat te creëren. Deze hele-brein-staat is bij uitstek geschikt om het onderbewuste te her-programmeren met nieuwe ondersteunende overtuigingen die je doelen ondersteunen in plaats van blokkeren.

Psych-K is

•Een vriendelijke manier om verandering te weeg te brengen in ons onderbewuste.
•Een simpel en zeer krachtig proces om onderbewuste overtuigingen te veranderen die je belemmeren en saboteren.
•Een unieke mix van verschillende tools voor verandering; sommige komen uit de moderne neurowetenschap en andere uit oude wijsgerige tradities.
•Een doeltreffende en simpele manier of fysieke en emotionele stress te verminderen.
•Een revolutionaire aanpak om verandering op het onderbewuste niveau te bewerkstelligen waar 95% van ons bewustzijn actief is.
•Een proces dat vernieuwend is met betrekking tot standaard methoden van visualisatie, wilskracht en positieve affirmaties. Dit proces is vooral zeer effectief in de gebieden van gedrag/gewoonte verandering, welzijn en vermindering van stress.

PSYCH-K is niet altijd een ‘quick fix’. Hoewel een PSYCH-K balans altijd direct resultaat geeft, kan het zijn dat er wat tijd overheen gaat voordat de effecten merkbaar worden. Wij zijn allemaal complexe en unieke individuen en het is belangrijk om dat te erkennen. Het is daarom soms nodig om de tijd te nemen om te bepalen wat de oorzaak – en de oplossing – is van een probleem.
PSYCH-K is niet een genezing en wordt ook niet aangeboden als een ‘behandeling’. PSYCH-K werkt aan de overtuigingen die ‘onder’ de gezondheidsklachten liggen; het is geen genezingsmethode. Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere behandelingen.