Jouw persoonlijke coach in Uden

Als coach helpen we je leren door te stimuleren. Hierdoor ben je in staat het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen van jezelf te optimaliseren en te gebruiken. De coaching zal afstemming plaats vinden op jouw doelen, situatie en behoeften. Om resultaatgericht te kunnen werken is het van belang dat je gemotiveerd bent om aan je eigen proces te werken en bereid bent daarvoor je verantwoordelijkheid in te nemen. Voorbeeld thema's voor coaching:

- Meer grip krijgen op emoties en stress.
- Zelfvertrouwen.
- Keuzes maken.
- Focus/concentratie behouden in studie, werk, sport.
- Het behouden van energie.
- Omgang en communicatie met collega's, partner.
- Anger management, omgaan met woede aanvallen/zelfbeheersing.
- Grenzen stellen, nee zeggen.
- Omgang met verandering.
- Het verminderen van ziekteverzuim, omgaan met werkdruk.
- Concentratie, creativiteit en effectiviteit.
- Omgaan met hoogsensitiviteit en overprikkeling.
- Studie- en loopbaanbegeleiding.

We maken veel dingen mee in ons leven en het grootste gedeelte van de tijd zijn we zelf in staat hier doorheen te komen. Een enkele keer lijkt het probleem echter te groot te worden en dan is het fijn dat iemand met je meedenkt. Iemand die niet veroordeelt of overneemt, maar je het gevoel geeft dat je de touwtjes weer in handen krijgt. Het verschaffen van nieuwe inzichten, het vergroten van het aantal oplossingsmogelijkheden en het verbreden van jou denkkader zijn belangrijke topics in een coachingtraject. We streven ernaar je zo snel mogelijk weer jouw eigen zelf te laten voelen.