Missie & Visie

Onze missie is om mensen op een adequate wijze te ondersteunen met psychologische kennis en inzichten, in de vorm van coaching, training, voorlichting of therapie. Hierbij wordt zoveel mogelijk afgestemd op diens persoonlijke omstandigheden, -eigenschappen en -capaciteiten. Waardoor iedere hulpvragende precies krijgt wat hij nodig heeft. Niet meer en niet minder. We streven ernaar om mensen zo snel mogelijk weer de touwtjes in handen te laten krijgen en dat zij hun doelen zo snel mogelijk kunnen behalen. Door gerichte psychosociale ondersteuning en -interventies heeft de hulpverlening doorgaans een kortdurende karakter.

Ieder mens beschikt over voldoende mogelijkheden om zijn eigen oplossingen en antwoorden te vinden. Wij trachten jou hierin meer inzicht te geven en te begeleiden. Genezing wordt in de hand gewerkt door totale aanvaarding van de mens mét zijn problemen. Wij ondersteunen je om de persoon te worden die je werkelijk bent. Zodat je in elke situatie, positief of negatief, uit je hart kunt handelen.

Onze visie: Psychosociale hulpverlening dermate van therapie, coaching en training helpt om bewustzijn te ontwikkelen, zodat we beter in staat zijn de juiste keuzes te maken en een leven te leiden dat bij ons past, zowel in professioneel opzicht als privé. We leven in een tijd waarin alles voortdurend in beweging is. De razendsnelle veranderingen vraagt van ons grote zelfkennis, (veer)kracht en een goed oordeelsvermogen. Om in contact te blijven met onszelf en de wereld om ons heen, hebben we regelmatig tijd nodig om bij onszelf stil te staan, ons innerlijk af te stemmen, te ontdekken wat we werkelijk willen, wat we aan deze wereld willen toevoegen en hoe we dat daadwerlijk kunnen verwezenlijken.