BEHANDELVORMEN

Om de beste resultaten te behalen maakt de praktijk gebruik van zowel reguliere op wetenschap gebaseerde behandelmethoden en -technieken, alsook complementaire alternatieve behandelmethodieken. De mensgerichte benadering zorgt voor een optimale effectiviteit, in balans met een juiste wensvervulling van de vraag v.d. client. Kortom, er wordt zowel gewerkt op EBP Evidence Based Praktice en gewerkt op PBE Praktice Based Evidence en een combinatie hiervan.

Reguliere Behandeling

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliŽnt is van belang. Samen met de therapeut dient u te ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Meer over CGT.

Acceptatie en Commitmenttherapie (ACT)

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). In ACT wordt cliŽnten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beÔnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beÔnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Meer over ACT.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR staat voor eye movement desensitization and reprocessing. Bij de behandeling worden nare herinneringen door middel van oogbewegingen ontdaan van hun kracht en negatieve emotionele lading. EMDR wordt binnen de praktijk vooral gebruikt als je een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebt of bij klachten na een traumatische gebeurtenis. De therapeut vraagt je aan de traumatische gebeurtenis terug te denken met de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Meer over EMDR.

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)

MBCT is een behandeling die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens, maar dit heeft helaas vaak een averechts effect. Door MBCT leer je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van je gedachten, (lichamelijke) gevoelens. De therapie leert je om bewuster stil te staan bij je ervaring van het Ďhier en nuí en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met je klachten om te gaan. Het is belangrijk dat je thuis dagelijks tijd besteedt aan de oefeningen. Mindfulness cognitieve gedragstherapie is ook onderdeel van een veelzijdige derde generatie cognitieve gedragstherapie ACT. Meer over ACT.

E-health

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Meer over E-health.

Aanvullende Reguliere Behandeling

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing

Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit bewezen. Sinds een aantal jaren wordt Motiverende Gespreksvoering steeds breder toegepast. Motiverende Gespreksvoering is geen geprotocolleerd keurslijf, maar is een methode die goed gecombineerd kan worden met andere methodes en therapieŽn. Het is een manier van omgaan met veranderende mensen in combinatie met praktisch toepasbare communicatietechnieken om die verandering te stimuleren en te ondersteunen. Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Motiverende Gespreksvoering gaat er van uit dat gedragsverandering pas succesvol is wanneer mensen zelf willen veranderen.

Positieve Psychologie

De positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal menselijk functioneren en richt zich op de sterke kanten van de mens. Hoe kunnen wij het geluk van onszelf en van anderen positief beÔnvloeden? Hoe houden we onze mentale en fysieke conditie op peil? Hoe blijven we bevlogen en veerkrachtig? Hoe kunnen we er voor zorgen dat we duurzaam inzetbaar zijn? Moet het altijd maar beter, sneller en anders of kunnen we tevreden zijn met wat er is, aandacht hebben voor het moment en voor wat er al bereikt is? Kortom: hoe bewerkstelligen we positieve veranderingen bij onszelf en onze omgeving? Meer over Positieve Psychologie.

Seculiere (Complementaire) Behandeling

Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele analyse (TA) is een theorie die inzicht geeft in welke rol je inneemt in contact met anderen, op welke manier je communiceert en maakt het makkelijker om de eigen rol en manier van communiceren te veranderen. De Transactionele analyse (TA) is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, gedrag, communicatie en verandering. De TA onderscheidt drie ego-posities die elke persoon in zich heeft: de ouder, het kind en de volwassene. Onwillekeurig neem je in contacten met anderen steeds ťťn van deze posities in. De TA modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. De boodschap is: leef je leven, neem daar verantwoordelijkheid voor, je hebt je lot in eigen handen. Meer over TA.

Neurolinguistisch Programmeren (NLP)

NLP is een manier om je denken zo te organiseren, dat je je doelen bereikt. Misschien is er al heel lang iets dat je wil veranderen, maar je weet niet hoe, of kun je de kracht of moed er niet voor vinden. NLP is een manier om jezelf aan te leren om op een andere manier te denken en te handelen. Een manier om je (negatieve) overtuigingen te veranderen in positieve overtuigingen, zodat je in staat bent om je doelen te bereiken. Bij Nlp wordt een positieve kernervaring van vroeger opgenomen in het huidige zelfbeeld. NLP wordt over het algemeen ingezet bij duidelijke, welomlijnde klachten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan relatieproblemen, traumaís, angst, twijfel, conflicten en allerlei communicatieproblemen. Meer over NLP.

Familie- & Organisatieopstellingen (Systemisch Werk)

We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemen/systemische contexten, ieder met een eigen psychodynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze relaties, in werkcontext en huidige gezin. Meestal effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild (onbewust) teruggetrokken worden in de tijd. Systemisch werk laat ons door een Ďsystemische brilí naar een vraag of situatie kijken. Dus niet de inhoud van een vraag of probleem wordt belicht maar de systemische bedding achter de vraag. Wat is het grotere plaatje van een probleem? Wat is het achterliggende kader van een vraag? Waar is of was dit probleem ooit een oplossing voor? Wat is de geschiedenis van mijn patronen? Kijken door een systemische bril doen we aan de hand van een opstelling; het veld spreekt en is voelbaar. Meer over Systemisch werk.

Hypnotherapie (Therapeutische Hypnose)

Bij hypnotherapie (een vorm van psychotherapie) wordt hypnose ingezet als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. Je wordt door de hypnotherapeut in een lichte trance gebracht maar je behoudt de controle over jezelf. Onder trance/hypnose kun je gemakkelijker contact maken met het je onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is omdat het rationele bewustzijn dat belemmer. Door contact met onbewuste gevoelens en ideeŽn krijgt je (meer) inzicht in je eigen behoeften en mogelijkheden. Door het oplossen van oude blokkades durf je jezelf te zijn. Je voelt je dan rustig, liefdevol, krachtig en vol zelfvertrouwen. Meer over hypnotherapie.

Regressietherapie

Bij regressietherapie gaat men er van uit dat ieder probleem, psychisch, lichamelijk of emotioneel, een oorzaak heeft. De oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden. Het onderbewustzijn zoekt zelf in welke ervaringsgebieden er verwerking plaats moet vinden. Met regressietherapie word je middels lichte trance/hypnose in staat gesteld om terug te gaan naar bijvoorbeeld je vroege jeugd of een vorig leven. Niet vanuit nieuwsgierigheid, maar omdat er mogelijk een blokkade ervoor zorgt dat je op dit moment niet verder komt in het leven. Iets stagneert en je kunt er de vinger niet opleggen en dus ook niet oplossen. Je gaat hetgeen de blokkade veroorzaakt op een veilige manier herbeleven en Ďopruimení, zodat je er in je huidige leven geen last meer van hebt. Tijdens de herbeleving ben je je ervan bewust wat er op dat moment plaatsvindt. Op deze wijze krijg je direct inzicht in de ervaring uit het verleden en zal je het in de praktijk steeds meer gaan merken. Meer over regressietherapie.

Voice Dialoque

Voice Dialogue is een methode die inzicht probeert te krijgen in verschillende delen van de persoonlijkheid (subpersonen). De persoon bestaat uit een onbeperkt aantal deelpersoonlijkheden, elk met zijn functie en zijn manier van handelen (zoals bijvoorbeeld de doorzetter, pleaser, egoÔst, de perfectionist, de optimist,Ö). De cliŽnt neemt de plaats in van het deel waarmee gesproken zal worden. De therapeut stelt neutraal en onbeoordelend vragen waardoor beweegredenen duidelijk worden en nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden met dit deel van de cliŽnt. Zo kan een leidinggevende die op het werk steeds dichtklapt wanneer hij een presentatie moet houden, ontdekken met welke kant in hemzelf die reactie te maken heeft. Hij kan ontdekken welke andere delen hij in zichzelf kan aanspreken of ontwikkelen om beter met de situatie met te gaan. Het leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten.