VOORWAARDEN & VERWIJZING

Praktijkvoorwaarden

In de praktijkvoorwaarden staan de algemene- en betalingsvoorwaarden beschreven.

In de voorwaarden coaching staan de algemene voorwaarden beschreven voor coaching. Die tevens complentair zijn op de praktijkvoorwaarden. De praktijk kan zich naar eigen inzicht op beide voorwaarden beroepen.

Uw privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd. Waaraan onze psychologen voldoen. Aan de rechterzijde is onze privacyverklaring te downloaden. Een toestemmingsformulier met informatie wordt uitgereikt tijdens het intakegesprek. Deze kun je thuis rustig doornemen, aankruizen waarvoor je toestemming geeft en getekend in de eerstvolgende sessie inleveren.

Intakeformulier

Een intakeformulier krijg je volgens onze werkwijze altijd mee nŠ een intakegesprek. Deze kun je thuis rustig invullen en meenemen naar de eerstvolgende sessie. In de sessie zal het intakeformulier gezamenlijk worden doorgenomen.

Verwijzing

In het algemeen kunnen mensen zelf contact met de praktijk opnemen. Het aanbieden van onze contactgegegevens (contactpersoon, telefoonnummer, e-mail, website) door de verwijzende instantie, volstaat in de meeste gevallen. Houdt rekening dat onze contactpersoon zelf ook behandelaar is en regelmatig in gesprek is. Bij drukte wordt pas tussen 17.00-18.30 uur teruggebeld en -gemaild. Bij uitzondering kan telefonische contact worden ingepland.

Verwijzende instanties kunnen gebruik maken van het verwijsformulier aan de rechterzijde voor een adequate verwijzing. Het verwijsformulier kan door de verwijzende instantie uitgeprint worden en volledig ingevuld (door verwijzende instantie) per post verstuurd worden naar onze postadres in Uden (of inscannen en e-mailen is ook mogelijk). Wij nemen dan contact op met de cliŽnt voor een intakegesprek. Het verwijsformulier kan ook ingevuld aan de cliŽnt meegegeven worden. Zodat zij zelf met ons contact opnemen voor een intake.

Klachten

Als je een klacht hebt over een therapeut of coach, adviseren wij om eerst te proberen daar samen met de therapeut uit te komen. Het is natuurlijk het beste wanneer er eerst mondeling overleg is met je therapeut en je probeert er samen uit te komen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Een goed gesprek kan opheldering geven. Schakel eventueel gezamenlijk een neutrale 3e persoon in als toehoorder. Komen jij en je therapeut er toch niet gezamenlijk uit, kun je een klachtenfunctionaris inschakelen. Deze kan onder andere bemiddelen tussen jou en je therapeut. Tevens is de praktijk aangesloten bij een geschilleninstantie.